Son Yayınlananlar

POSTA VE TELEFON BİLGİLERİ

Doç. Dr. Mustafa KARACA

Adres:

Anadolu Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

  1. Kat No: 436 Yunus Emre Kampüsü

Tepebaşı / Eskişehir

kurumsal e-posta: mustafa_karaca@anadolu.edu.tr

Telefon: 0222 3350580 / 3340

 

Assoc. Prof. Mustafa KARACA

Address:

Anadolu University

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Department of Policy and Public Administration

4.th Floor Nu: 436 Yunus Emre Campus

Tepebası / Eskisehir TURKEY

e-mail: mustafa_karaca@anadolu.edu.tr

Phone: +90 0222 3350580 / 3340