Son Yayınlananlar

HAKKINDA

Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseride tamamladı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. Sırasıyla aynı üniversitede İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans, Yönetim ve Organizasyon Bilimdalında doktorasını “Girişimciliği Belirleyen Kişilik Özellikleri” başlıklı tezini savunarak tamamladı. Akademik yaşamı sırasıyla Erciyes, Ahi Evran, İnönü, Sakarya Üniversitelerinde devam etti. Halen Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İş yaşamı boyunca Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Senato Üyeliği ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına ilişkin Batı Avrupa (Almanya – Köln) ve KKTC Koordinatörlüklerini yürüttü. İletişim, yönetim, propaganda ve girişimcilik alanında 50 civarında ulusal/uluslararası makale, 60 civarında ulusal/uluslararası bildiri, 30 civarında ulusal/uluslararası kitap yayınladı. 2019 yılında Review of Managerial Science (SSCI) dergisinde yayınlanan makalesi ile Tübitak’tan teşvik aldı. 2020 yılında ise Cambridge Üniversitesi Yayınevinden çıkan Handbook of Leadership Styles isimli kitabı ile Anadolu Üniversitesi yayın teşviğine layık görüldü. Avrupa Birliği Çerçeve Programları, IPARD, İkili İşbirliği Programları, Merkezi Finans İhale Birimi, Kalkınma Ajansları ve Türk Ulusal Ajansı tarafından fonlanan çok sayıda projeyi kaleme alıp, yönetti. Disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmaları önemsemekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler ve Uluslararası Sosyal Bilimler Dergilerinin kurucusu ve Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisinin hem imtiyaz sahibi hem editörüdür. İyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca bilmektedir.